?   
 

,

 

                   – .

     parartha               

     

, :

 

 – ( , )

 

 – ( , )

 

 – - ( , , , , )

- -, -, - ( -) ,        

- - - , -

( ), (  )

: 2325
?

  

-

 

= =

 tantrashraya

 

– , , «---»

-: | .
  -? – , ...
 01.08.2018 23:19
LinkorCMS 2018  
 

 .
.